برنامه های کاربردی از
محصولات ما

نام تجاری Mingke کمربند فولاد با مقاومت بالا نقش مولفه های اصلی در بسیاری از سیستم های اتوماسیون صنعتی فرآیند ایفا می کند.

خدمات فولاد کمربند

خودکار صلیب جوش، وصله دیسک، عکاسی انفجار، نرم افزار تعمیر، پیوند V-طناب، پیگیری کمربند، کمربند تمیز کردن ... در سایت.

We have professional after-sale service offices in Thailand, Turkey, Brazil, Iran, Russia, Australia, Poland and Taiwan-China.