इस्पात बेल्ट सेवाहरु

स्वचालित क्रस वेल्डिंग, डिस्क Patching, Peening, फुट्नु, मरम्मत, वी-डोरी सम्बन्ध गाँसिसकेको, बेल्ट ट्रयाकिङ, बेल्ट सफाई शूटिंग ... मा-साइट।

We have professional after-sale service offices in Thailand, Turkey, Brazil, Iran, Russia, Australia, Poland and Taiwan-China.